La importància de l’atenció centrada en la persona (ACP) s’està incrementant en els últims anys en el camp de la gerontologia, model que pretén garantir l’exercici dels drets dels que necessiten ajuda i preservar la seva dignitat, autodeterminació i estil de vida.

Un canvi de perspectiva encaminada a que els centres residencials s’adaptin a les persones per així respectar la seva individualitat, preferències, gustos i interessos.

Cada vegada són més els informes que demostren que els models ACP aconsegueixen beneficis no només en relació a una major qualitat de vida de la gent gran, sinó també per als professionals (major satisfacció laboral, menor estrès, etc.) i per a les pròpies organitzacions (menor absentisme, major índex d’ocupació, etc.).

Equips tècnics interdisciplinaris s’encarreguen de tenir un major coneixement de cada persona usuària (no només de les seves malalties i necessitats de cures, sinó de la seva història de vida, preferències i capacitats).

La formació de professionals i l’organització de les institucions en la promoció de bones pràctiques són punts clau per a la prevenció del maltractament a persones grans, així com per garantir la seva qualitat de vida.