La cura de la imatge de la nostra gent gran té més importància de la que en principi podria semblar. Quan les persones grans són capaços de sentir-se bé amb la seva aparença, augmenta la seva sensació de benestar.

Tenir cura de la imatge física de la gent gran reforça la seva identitat i potencia la seva autoestima, el que es pot traduir en una millora de la seva salut i de la seva qualitat de vida. La cura personal millora en la persona gran el concepte que té de si mateix, fomenta la percepció positiva sobre la seva imatge i millora, per tant, la seva autoestima.

Els psicòlegs gerontòlegs consideren que el fet de continuar amb la cura rutinari de la imatge redunda en una millor salut psíquica de la persona gran. És important que ens vegem bé per sentir-nos bé. Qui no s’ha sentit millor després de passar per la perruqueria?

Tenir cura l’aspecte físic de la gent gran ajuda a millorar la seva salut. Encara que de vegades creiem que la coqueteria està lligada a la joventut, no és cert, per la qual cosa cal recomanar que tinguin cura la seva imatge personal, animar-los a que vagin a la perruqueria, es comprin roba nova, etc.

Si estan contents amb la seva aparença, es sentiran molt més confiats i reforçaran la seva autoestima.